1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Alkoholproblem

Alkoholproblem utmärker sig genom en brist på kontroll över alkoholkonsumtionen och över dess fysiska och psykiska påverkan vid intag. Den som har problem med alkohol konsumerar alkohol i en större omfattning än vad som är normalt. Problemet leder till att kroppen tar skada, och ofta blir hela tillvaron kaotisk. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Alkoholproblem utmärker sig genom en brist på kontroll över alkoholkonsumtionen och över dess fysiska och psykiska påverkan vid intag. Den som har problem med alkohol konsumerar alkohol i en större omfattning än vad som är normalt. Problemet leder till att kroppen tar skada, och ofta blir hela tillvaron kaotisk. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

 • Om man har svårt att kontrollera sitt drickande
 • Om drickandet går ut över sin omgivning. En bra fråga att ställa sig själv är "tycker mina anhöriga att jag dricker för mycket?"
 • Om man känner ett stark behov av alkohol
 • Om man misslyckas med sina egna försök att sluta eller minimera drickandet
 • Om alkoholkonsumtionen börjar uppta en allt större roll i ens liv, medan arbete och relationer hamnar i andrahand
 • Om man drabbas av psykiska eller fysiska symtom till följd av din alkoholkonsumtion, likt skakningar, illamående och ångest

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Alkoholproblem kan leda till ett sjukdomstillstånd som på sikt blir mycket allvarligt. Vi ger dig verktyg för att minska din alkoholkonsumtion, genom att snabbt och enkelt erbjuda rådgivning, remiss och recept online.

Vissa känner att det kan vara jobbigt att prata om problem som dessa, och då kan det vara extra skönt att få hjälp i tryggheten av sitt hem. Du kan välja om du vill chatta eller om du hellre vill ha ett videosamtal.


Sjukdomar kopplade till alkoholproblem

Alkoholen tar fäste i kroppens alla organ och har i viss utsträckning en skadlig påverkan på alla dessa. Mest ansatt är lever, men i hög grad påverkas även bukspottkörtel, tarmkanal, nerver och hjärna.

 1. Levern reagerar på den höga alkoholkonsumtionen genom att växa, vilket resulterar i "fettlever". Vid fortsatt alkoholkonsumtion riskerar man att hamna i ett livshotande tillstånd, då levern kan skrumpna ihop och levercirros uppstår.
 2. Hög alkoholkonsumtion har också ett samband med cancer i tjocktarmen, strupen, bukspottkörteln och levern.
 3. Med alkoholproblemen följer förhöjt blodtryck och man kan utveckla rytmrubbningar eller hjärtsvikt.
 4. Nervceller kan slås ut och hjärnan tar skada genom att reflexförmågan och omdömet blir sämre.
 5. Alkoholproblem leder även ofta till depression och/eller ångest.

Anledningar till att sluta dricka

Alkoholens negativa inverkan på ens välmående och omgivning

Drickande går ut över relationer, arbete, hälsa och planer. Ens personlighet blir påverkad och man beter sig på ett sätt som man inte skulle ha gjort om man var nykter. Man vaknar ångestfylld och besviken på morgonen, samtidigt som flyktbeteendet och begäret att dricka blir allt starkare ju mer tillvaron glider ur ens grepp

När man slutar dricka

Genom att sluta dricka kan man ta makten över sin tillvaro och förbättra sina utsikter att leva ett friskt och hälsosamt liv. Så småningom kommer den abstinens och trötthet som alkoholproblemet resulterar i försvinna och ersättas med energi.

Behandling

Att sluta dricka är ingen enkel uppgift, men med vilja och rätt hjälp kan man vinna över sitt alkoholberoende. Det är alltid fördelaktigt att vända sig till en läkare och lägga upp en behandlingsplan. Man börjar i små steg.

Om man har alkoholproblem kan man försöka trappa ner drickandet och se alkoholavvänjningen som en process. Om man har konsumerat stora mängder alkohol under en längre period tar det tid att bli kvitt från abstinensen. Abstinensbesvär likt ångest, sömnsvårigheter, ryckningar och kallsvettningar är vanligt förekommande.

Besvären kan lindras genom lugnande medel, sömnmedicin och antidepressiva. I många fall kan man behöva avgiftning på en klinik, för att sedan få komma till ett behandlingshem. Man kan även behandlas med läkemedel som ger obehagliga symtom när de tas tillsammans med alkohol.

 • Varför Medicoo
 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård