1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Alkoholproblem

Alkoholproblem utmärker sig genom en brist på kontroll över alkoholkonsumtionen och över dess fysiska och psykiska påverkan vid intag. Den som har problem med alkohol konsumerar alkohol i en större omfattning än vad som är normalt. Problemet leder till att kroppen tar skada, och ofta blir hela tillvaron kaotisk.

Alkoholproblem utmärker sig genom en brist på kontroll över alkoholkonsumtionen och över dess fysiska och psykiska påverkan vid intag. Den som har problem med alkohol konsumerar alkohol i en större omfattning än vad som är normalt. Problemet leder till att kroppen tar skada, och ofta blir hela tillvaron kaotisk.

 • ☑ Tillgängligt
 • ☑ Tillförlitligt
 • ☑ 250 kr/besök
 • ☑ Frikort gäller
 • Sök vård

Sjukdomar kopplade till alkoholproblem

Alkoholen tar fäste i kroppens alla organ och har i viss utsträckning en skadlig påverkan på alla dessa. Mest ansatt är lever, men i hög grad påverkas även bukspottkörtel, tarmkanal, nerver och hjärna. Levern reagerar på den höga alkoholkonsumtionen genom att växa, vilket resulterar i "fettlever". Vid fortsatt alkoholkonsumtion riskerar man att hamna i ett livshotande tillstånd, då levern kan skrumpna ihop och levercirros uppstår. Hög alkoholkonsumtion har också ett samband med cancer i tjocktarmen, strupen, bukspottkörteln och levern. Med alkoholproblemen följer förhöjt blodtryck och man kan utveckla rytmrubbningar eller hjärtsvikt. Nervceller kan slås ut och hjärnan tar skada genom att reflexförmågan och omdömet blir sämre. Alkoholproblem leder även ofta till depression och/eller ångest.

Anledningar till att sluta dricka

Vid alkoholproblem har alkoholen negativ inverkan på kroppen och tillvaron i flera avseenden. Drickande går ut över relationer, arbete, hälsa och planer. Ens personlighet blir påverkad och man beter sig på ett sätt som man inte skulle ha gjort om man var nykter. Man vaknar ångestfylld och besviken på morgonen, samtidigt som flyktbeteendet och begäret att dricka blir allt starkare ju mer tillvaron glider ur ens grepp. Bara det är flera skäl till att ta tag i sitt alkoholproblem. Genom att sluta dricka kan man ta makten över sin tillvaro och förbättra sina utsikter att leva ett friskt och hälsosamt liv. Så småningom kommer den abstinens och trötthet som alkoholproblemet resulterar i försvinna och ersättas med energi.

Behandling

Att sluta dricka är ingen enkel uppgift, men med vilja och rätt hjälp kan man vinna över sitt alkoholberoende. Det är alltid fördelaktigt att vända sig till en läkare och lägga upp en behandlingsplan. Man börjar i små steg. Om man har alkoholproblem kan man försöka trappa ner drickandet och se alkohol avvänjningen som en process. Om man har konsumerat stora mängder alkohol under en längre period tar det tid att bli kvitt från abstinensen. Abstinensbesvär likt ångest, sömnsvårigheter, ryckningar och kallsvettningar är vanligt förekommande. Besvären kan lindras genom lugnande medel, sömnmedicin och antidepressiva. I många fall kan man behöva avgiftning på en klinik, för att sedan få komma till ett behandlingshem. Man kan även behandlas med läkemedel likt antabus.

När du bör söka vård

Om du vet med dig att du har svårt att kontrollera ditt drickande eller att ditt drickande går ut över din tillvaro mer än vad du önskar, är det läge att söka vård för dina alkoholproblem. En bra fråga att ställa sig själv är "tycker mina anhöriga att jag dricker för mycket?". Typiska symtom att vara uppmärksam på innebär att du känner ett starkt behov efter alkohol och att du misslyckas med dina försök att minimera drickandet. Alkoholkonsumtionen börjar uppta en allt större roll i ditt liv, medan arbete och relationer hamnar i andrahand. Du bör också söka vård om du drabbas av psykiska eller fysiska symtom till följd av din alkoholkonsumtion, likt skakningar, illamående och ångest.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Alkoholproblem kan leda till ett sjukdomstillstånd som på sikt blir mycket allvarligt. Vi ger dig verktyg för att minska din alkoholkonsumtion, genom att snabbt och enkelt erbjuda rådgivning, remiss och recept online.

 • Varför Medicoo
 • ☑ Tillgängligt
 • ☑ Tillförlitligt
 • ☑ 250 kr/besök
 • ☑ Frikort gäller
 • Sök vård