1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Allergisk reaktion

En allergisk reaktion uppstår när man reagerar på ett ämne som man inte tål. Vissa får kraftiga nysningar, andra kliande nässelfeber och somliga vattniga ögon. Oavsett reaktion så är grundorsaken en allergi. Kraftiga allergiska reaktioner, så kallad anafylaxi, kan vara direkt livshotande. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

En allergisk reaktion uppstår när man reagerar på ett ämne som man inte tål. Vissa får kraftiga nysningar, andra kliande nässelfeber och somliga vattniga ögon. Oavsett reaktion så är grundorsaken en allergi. Kraftiga allergiska reaktioner, så kallad anafylaxi, kan vara direkt livshotande. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

Merparten av alla allergiska reaktioner går över av sig själva och kan behandlas på egen hand, men om symtomen inte går över rekommenderar vi att du tar kontakt med oss. Då får du hjälp med att ta reda på vad allergin består i, men också vilken behandlingsmetod som krävs för att underlätta allergisymtomen.

Våra läkare på Medicoo hjälpa dig med recept på adrenalin och kortison, så att du alltid kan känna dig säker vart du än befinner dig.

Sök vård hos din vårdcentral eller akutmottagning

Vid en kraftigare allergisk reaktion, till exempel då svullnad börjar uppstå i ansiktet, bör vård uppsökas omedelbart. Då kan man behöva kortisonbehandling eller adrenalin injektioner för att förhindra en allergisk chock.

Ring 112

Om man har andningssvårigheter bör ambulans tillkallas för snabbast möjliga vård. Vid en anafylaktisk chock försämras tillståndet i ett hastigt förlopp och dödsfall kan förekomma om vårdkunnig personal inte kommer till undsättning.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Om du har en allergisk reaktion finns vi tillhands online för att ge dig den rådgivning som behövs. Genom oss kan du få recept, sjukintyg och remiss till specialistläkare. Sök vård på ett tidseffektivt sätt.


Symtom

Symtomen som uppstår när man drabbas av en allergisk reaktion skiljer sig markant från person till person. Samma person kan även uppleva olika symtom vid olika reaktioner. Den gemensamma nämnaren innebär vanligen känningar i ögonen, näsan, munnen, huden eller magen. Ögonbesvär, rinnande snuva och kliande utslag hör till de vanligaste symtomen.

Vid kraftiga allergiska reaktioner blir symtomen fort mycket allvarligare. De lindrigare symtomen övergår då i svullnad och klåda i svalget och kring ansiktspartiet. Läppar svullnar upp och andningen kan bli ansträngd. När luftvägarna är påverkade resulterar det lätt i kvävningskänslor. Vid kraftig allergichock är det även vanligt med magsmärtor, yrsel och kräkningar.

Orsaker

Vårt immunförsvar har ett viktigt jobb: att försvara vår kropp från bakterier och virus vi kan ta skada av. När vår kropp reagerar negativt på ett ämne det inte borde reagera på, då är det en allergi.

Vanliga ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion:

 • Jordnötter
 • Pollen
 • Skaldjur
 • Getingar

Under en allergisk reaktion släpper vårt immunsystem ut antikroppar. Dessa antikroppar är proteiner som levererar ett meddelande till våra celler om att stoppa ämnet. Cellerna skickar därav ut histamin, vilket får blodkärlen att expandera. Detta utlöser i sin tur allergisymtom. Experter har inte alla svar på varför vissa drabbas av allergier medan andra inte gör det, men ärftlighet tros vara en betydande faktor.

Behandling

Receptfria läkemedel

Antihistaminer och receptfria läkemedel kan lindra en mindre och kortvarig allergisk reaktion som inte kräver läkarvård.

Antihistaminer förhindrar symtom som nässelutslag, rinnsnuva och ögonbesvär genom att blockera histaminreceptorerna så att kroppen inte reagerar på allergenerna. Antihistaminer finns receptfritt både i form av allergitabletter, nässpray och ögondroppar. Nässpray hjälper till att rensa näsan, speciellt för säsongsallergier.

Många allergimediciner är förknippade med symptom som sömnighet, så man kan undvika att ta dem innan man kör bil eller utför arbete som kräver mycket koncentration.

Annan behandling

Svullnad, rodnad och klåda kan även minskas med is och mjukgörande krämer som återställer huden.

Går symptomen inte över trots behandling på egen hand kan du ta kontakt med våra kunniga läkare här på Medicoo.

 • Varför Medicoo
 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård