1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Diarré och kräkningar hos barn

Kräkningar och diarréer är de vanligaste symtomen när barn har magsjuka. Sjukdomen är nästan alltid ofarlig och går över inom ett par dagar. Det är viktigt att barnet får i sig vätska, särskilt om barnet samtidigt har kraftiga diarréer. Det gäller framför allt barn under ett år. Om barnet har blivit kraftigt uttorkat kan det behövas att barnet behöver läggas in på sjukhus. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Kräkningar och diarréer är de vanligaste symtomen när barn har magsjuka. Sjukdomen är nästan alltid ofarlig och går över inom ett par dagar. Det är viktigt att barnet får i sig vätska, särskilt om barnet samtidigt har kraftiga diarréer. Det gäller framför allt barn under ett år. Om barnet har blivit kraftigt uttorkat kan det behövas att barnet behöver läggas in på sjukhus. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Enkelt
 • Snabbt
 • Tillgängligt
 • Kostnadsfritt
 • Sök vård

När du bör söka vård

De allra flesta barn som har diarré på grund av en magsjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Men om barnet har mycket diarré och kräks ökar risken för vätskebrist. Det kan leda till att barnet blir uttorkat. Det är ett allvarligt tillstånd. Ju yngre barnet är, desto känsligare.

Sök vård om:

 • Barnet är yngre än två månader.
 • Barnet har rikliga eller vattentunna diarréer i några dagar, utan att diarréerna avtar.
 • Du är osäker på om barnet inte får i sig tillräckligt med vätska. Det märker du om ditt barn inte får tårar i ögonen när det gråter, eller om barnet kissar sällan och lite.
 • Det finns blod eller slem i bajset.
 • Barnet har en kronisk sjukdom och du är osäker på om barnet behöver vård.
 • Barnet verkar friskt, men bajset fortsätter att vara löst i mer än två veckor efter en magsjuka.
 • Barnet är orkeslöst.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Om ditt barn har drabbats av diarré och kräkningar finns vi tillhands online för att ge dig den rådgivning som behövs. Genom oss kan du få recept och remiss till specialistläkare. Sök vård på ett tidseffektivt sätt.


Symtom

Ett barn som har magsjuka får ett eller flera av följande symtom:

 • Barnet kräks.
 • Barnet har diarréer.
 • Barnet mår illa.
 • Barnet har ont i magen.
 • Barnet har feber.
 • Barnet blir trött och orkeslöst.
 • Barnet vill inte äta.

Symtomen kommer ofta snabbt, från en dag till ett par dagar efter att barnet har smittats. Kräkningarna upphör ofta inom ett eller ett par dygn. Diarréerna kan pågå längre, ibland upp till en vecka.

Magsjuka är vanligast under vinterhalvåret, när man lever tätare tillsammans inomhus. Man kan också bli magsjuk av kranvatten som innehåller bakterier, parasiter eller virus, och av dåligt tillagad mat, ofta efter att ha varit utomlands.

Orsaker

Magsjuka

Den vanligaste orsaken till diarré hos barn är magsjuka. Då brukar barnet också kräkas. Kräkningarna brukar gå över efter några dygn, men diarrén kan fortsätta i en vecka.

Hos mindre barn under 2 år är virus den vanligaste orsaken. Vinterkräksjukan (Norovirus) är det mest frekvent förekommande, följt av rotavirus. Bakterier /Salmonella, Campylobacter mm) är mer vanligt hos äldre barn där nästan häften av fallen beror på utlandsmitta.

Överkänslighet mot ett födoämne

Diarré som inte går över kan vara ett tecken på att barnet har en överkänslighet mot ett födoämne. Ibland har barnet också andra symtom, som ont i magen och eksem.

Barnet kan till exempel reagera mot något av följande födoämnen:

 • Gluten i mjöl, så kallad glutenintolerans eller celiaki.
 • Laktos i mjölk, så kallad laktosintolerans.
 • Protein i komjölk, så kallad komjölksallergi. Man kan vara allergisk även mot andra födoämnen.

Antibiotika

Att behandlas med antibiotika kan leda till att barnet får diarré. Det beror på att antibiotika även tar bort de bra bakterierna som finns i tarmen. Diarrén går oftast över två veckor efter att behandlingen avslutats.

Andra infektioner

Barn kan ibland få diarré av infektioner, till exempel om barnet har en förkylning, urinvägsinfektion eller lunginflammation.

Småbarnsdiarré

Barn mellan sex månader och tre år kan ibland ha diarré i två veckor eller längre, utan att det finns en orsak till det. Bajset kan också innehålla obearbetade rester av frukter och grönsaker. Barnet mår ändå bra och växer som hen ska.

Den här typen av diarré kallas för småbarnsdiarré. Diarrén brukar ofta gå över när barnet är mellan två och tre år. Småbarnsdiarré smittar inte. Det kan vara bra att berätta för personalen på barnets förskola att barnet har småbarnsdiarré, och att det inte smittar.

Bröstmjölksersättning som blandats fel

Det är ovanligt, men barn kan får diarré om de äter bröstmjölksersättning eller tillskottsnäring som inte blandats rätt.

Ovanliga orsaker till diarré

Barn kan få diarré av andra, mer ovanliga orsaker. Det kan till exempel vara följande:

 • Bakterien salmonella och andra bakterier kan orsaka magsjuka. Det finns också bakterier som kan bilda gift i mat. Barnet kan då få magsjuka av bakteriens gift, så kallad matförgiftning.
 • Giardia är en parasit som kan ge diarré.
 • Inflammatorisk tarmsjukdom, som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Det är ovanligt att barn under tio år får inflammatorisk tarmsjukdom. Andra symtom är att barnet har blod och slem i bajset, ont i magen och kanske inte växer som hen ska.
 • Att barnet ätit något giftigt.

Behandling

Se till att barnet dricker tillräckligt. Annars går de flesta diarréer som beror på magsjuka som orsakas av virus över av sig själv. Vård behövs sällan, så länge barnet dricker tillräckligt.

Det är mycket sällan som barn som har magsjuka behöver behandlas med antibiotika. Det är om magsjukan beror på vissa bakterier eller parasiter. Antibiotika kan göra att det tar längre tid för diarrén att läka ut. Bakterierna kan dessutom bli motståndskraftiga mot antibiotika om det används i onödan.

Om diarrén beror på överkänslighet mot ett födoämne så består behandlingen av att barnet får sluta äta eller dricka det födoämne som hen är överkänslig mot, till exempel mjöl och mjölk.

 • Varför Medicoo
 • Enkelt
 • Snabbt
 • Tillgängligt
 • Kostnadsfritt
 • Sök vård