1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Flygrädsla

Flygrädsla är egentligen något ganska naturligt. Vi reagerar instinktivt som att något inte är som det ska när kroppen plötsligt lyfts tusen meter upp i luften av mullrande jetmotorer. Flyg är dock ett viktigt transportmedel och när rädslan blir för stor bör man försöka göra något åt den. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Flygrädsla är egentligen något ganska naturligt. Vi reagerar instinktivt som att något inte är som det ska när kroppen plötsligt lyfts tusen meter upp i luften av mullrande jetmotorer. Flyg är dock ett viktigt transportmedel och när rädslan blir för stor bör man försöka göra något åt den. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

En anledning till att en gång för alla ta tag i problemet med sin flygrädsla kan vara att man helt enkelt är tvungen att flyga mycket i sitt arbete eller av familjeskäl. Ett annat bra skäl till att söka hjälp är om man märker att man känner sig tvingad att avstå från sådant man annars hade gillat eller mått bra av på grund av att man är alltför rädd för att flyga.

Det är faktiskt relativt enkelt att lindra eller till och med bota denna typ av rädsla och du ska därför inte vänta i onödan med att kontakta oss.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Flygrädsla kan yttra sig på olika sätt och behöva behandlas med en metod som fungerar för just dig. Genom Medicoo får du kontakt med en läkare som hjälper dig att göra en bedömning av om läkemedel kan hjälpa dig komma till rätta med din flygrädsla.


Hur kan du få hjälp

Att vara flygrädd är en mycket vanlig åkomma och det innebär att man inom vården under en längre tid satsat resurser på att ta fram effektiva behandlingsformer. Idag kan du få hjälp genom att kontakta oss på Medicoo, på en tid som passar dig. Det är ett bra första steg på vägen mot att kunna flyga utan att det blir en jobbig upplevelse.

Inom psykiatrin finns experter som hjälpt många men ofta behöver den drabbade en kombination av stödsamtal och symtomlindring via läkemedel. Vi hjälper dig att göra en bedömning av vad som kan vara lämpligt om du lider av flygrädsla.

Medicinering

En läkare har givetvis möjlighet att skriva ut ångestdämpande medicin, medel som gör att man får sova ordentligt under eller innan en flygning och läkemedel som hjälper mot andra symptom som hör samman med flygrädslan. Detta görs dock bara när det är fråga om allvarliga fall av flygrädsla. Melatonin är ett hormon som produceras i kroppen och som bland annat reglerar våra sömncykler.

Andra behandlingsformer

Behandlingen av flygrädsla beror dels på hur den yttrar sig och dels på vad den beror på:

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om den är fobisk till karaktären och det är tvångstankar med i bilden kan kognitiv beteendeterapi (KBT) vara nödvändigt. Samma sak gäller om de känslor som flygrädslan framkallar är så starka att den drabbade inte kan kontrollera dem.

Hypnos

Vissa terapeuter använder hypnos för att gå till botten med problemet. Många känner sig även tryggare om de får tillgång till information om flygresor, det minskar ångestskapande osäkerhetsmoment.

Res tillsammans

Att resa tillsammans med någon man har förtroende för är en annan enkel åtgärd som inte ska underskattas.

 • Varför Medicoo
 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård