1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Insektsbett - barn

Stick och bett från insekter är vanligt och oftast helt ofarligt. Den som har blivit biten/stungen reagerar med klåda, rodnad och upphöjning på huden över sticket, det kan också göra ont. Om barnet är allergisk mot insekten som bitet/stunget kommer barnet att reagera mer kraftigt. Vid allvarliga allergier kan barnet allmäntillståndet bli påverkat och behöva akutsjukvård. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Stick och bett från insekter är vanligt och oftast helt ofarligt. Den som har blivit biten/stungen reagerar med klåda, rodnad och upphöjning på huden över sticket, det kan också göra ont. Om barnet är allergisk mot insekten som bitet/stunget kommer barnet att reagera mer kraftigt. Vid allvarliga allergier kan barnet allmäntillståndet bli påverkat och behöva akutsjukvård. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Enkelt
 • Snabbt
 • Tillgängligt
 • Kostnadsfritt
 • Sök vård

När du bör söka vård

Om man får en allvarlig allergisk reaktion till följd av ett insektsbett bör man kontakta en läkare omedelbart. Allergiska reaktioner är vanligast till följd av getingstick. Får man en allergisk reaktion kan man hamna i en anafylaktisk chock som behöver behandlas så snabbt som bara möjligt.

Det finns även vissa sjukdomar som kan överföras till människan via insekter. Blir man biten av en insekt och inom några dagar upplever att ens allmäntillstånd försämras skall man ta kontakt med sin läkare. Man kan märka det genom att man exempelvis får feber eller känner sig trött och hängig.

Överförbara sjukdomar får man till exempel genom fästingar som kan bära både på TBE och Borrelia.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Om ditt barn har drabbats av dessa besvär finns vi tillhands online för att ge dig den rådgivning som behövs. Genom oss kan du få recept och remiss till specialistläkare. Sök vård på ett tidseffektivt sätt.


Symtom

Har man blivit utsatt för insektsbett kan man märka det genom olika symtom, även fast man inte varit medveten om när själva bettet uppkom. Huden är kroppens största organ och reagerar snabbt vid ett bett:

 • Det kan visa sig genom rodnad och svullnad på platsen där insekten bitit.
 • Man kan uppleva smärta runt området, och en brännande känsla kan uppstå runt bettet.
 • Vid vissa typer av bett reagerar huden så kraftigt på att de börjar klia och svida. De kan också ge ifrån sig var om man kliar sönder dem.
 • Runt bettområdet kan man få missfärgningar på huden som normalt försvinner efter ett tag.

Orsaker

Insektsbett är som vanligast under sommarmånaderna, men man kan utsättas när som helst under året. Under fuktiga och ljumma väderförhållanden mår insekterna bra och det visar sig genom att risken för bett ökar.

De vanligaste formerna av insektsbett är att en mygga, geting eller knott lyckas sticka eller bita en i huden. Det finns både insekter som vill suga ut ens blod, exempelvis fästingar, och insekter som sticker och biter av andra orsaker, som exempelvis rädsla.

Risken för att drabbas av bett är störst om man vistas utomhus. Eftersom de flesta bett är ofarliga behöver man inte hålla sig inomhus trots risken för bett.

Behandling

Har man drabbats av ett insektsbett och besväras på något sätt finns det en del saker man kan göra hemma. När en insekt biter en sprutar de ofta in en form av gift som gör att man kan uppleva sveda och kliande.

 1. Det första man skall göra när man fått ett bett är att tvätta området noga med tvål och vatten.
 2. Efter det kan man lindra symtomen genom att lägga något kallt på bettet som kyler ner det.
 3. Upptäcker man bettet senare finns det receptfria läkemedel på apoteket som man kan applicera på bettet. Antiseptisk kräm har goda effekter på bett som ger besvär.
 • Varför Medicoo
 • Enkelt
 • Snabbt
 • Tillgängligt
 • Kostnadsfritt
 • Sök vård