Kontakt och Support

Kontakt och Support

E-post: hello@medicoo.se

Har du synpunkter, klagomål eller förslag på förbättringar, vänligen använd vår epost för att kontakta oss. Du har också möjlighet att kontakta patientnämden i ditt landsting om du har klagomål på vården.
Vi har tyvärr ingen möjlighet att svara på medicinska frågor genom denna epostadress.