1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Krisreaktion

När något oväntat och chockartat händer i ens liv får man en krisreaktion. Om man inte vet vad det innebär eller ens att det är en helt naturlig reaktion kan det vara obehagligt och skrämmande. Att gå igenom en kris är en process, och ibland kan man behöva hjälp utifrån. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

När något oväntat och chockartat händer i ens liv får man en krisreaktion. Om man inte vet vad det innebär eller ens att det är en helt naturlig reaktion kan det vara obehagligt och skrämmande. Att gå igenom en kris är en process, och ibland kan man behöva hjälp utifrån. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

Om man upplever att ens krisreaktion är så pass stark att man inte klarar av att utföra vardagliga sysslor skall man kontakta vården. Likaså om man får fysiska reaktioner som sömnsvårigheter eller om man får kraftig huvudvärk. I de fallen kan man vara betjänt av receptbelagd medicin.

Samma sak gäller om ens ångest blir för kraftig för att man skall kunna hantera den själv. I de fallen är det alltid bättre att ta hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Går man för länge i sin kris kan det utvecklas till en depression som är ännu svårare att bota.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Om du behöver hjälp vid en krisreaktion kan du enkelt och snabbt få träffa en legitimerad läkare genom telefonen utan att behöva ta dig till en vårdcentral. Ta kontakt när det passar dig så hjälper vi dig vidare!


Symtom

En krisreaktion kännetecknas av olika faser:

 1. Den första kallas för chockfasen. Den kan vara från några minuter upp till några dygn eller någon vecka. Under den fasen känns allting overkligt. Det är svårt att ta in vad som har hänt.
 2. Den andra fasen, reaktionsfasen, är den som utlöser de första känslorna. Vilka känslor som uppstår är helt individuellt och det kan vara allt ifrån sorg, förnekelse och smärta till depressivitet. Under bearbetningsfasen inser man så småningom vad det är som har hänt och man kan börja hantera händelserna på ett annat sätt.
 3. Den sista fasen kallas nyorienteringsfasen. Under den fasen kan man återgå till sitt vanliga liv utan att ständigt påverkas av händelsen.

Orsaker

Det är vanligen stora och omvälvande händelser som utlöser en krisreaktion. Det kan exempelvis vara om en nära anhörig dör, om någon i din närhet drabbas av en sjukdom eller om man blir vittne till en traumatisk olycka.

En krisreaktion kan också uppstå när ens trygghet rubbas på andra sätt. Om ens partner vill lämna en, varit otrogen eller om man får ett besked som kommer påverka ens liv negativt är det inte ovanligt att kroppen försätts i kris.

Det som är gemensamt för alla saker som utlöser tillståndet är att de påverkar ens förmåga att anpassa sig till de situationer man hamnar i efter den utlösande händelsen.

Behandling

En krisreaktion är en naturlig process för människan, men det kan ibland behövas stöd utifrån för att man skall orka ta sig igenom de olika faserna.

Emotionellt och mentalt stöd

Under en krisreaktion är det främst det emotionella och mentala stödet man behöver. Genom vården kan man få ett samtalsstöd eller en psykolog som hjälper en att bearbeta de känslor och tankar man brottas med. För att komma vidare ur sin kris är det viktigt att man hantera sina känslor och inte skjuter dem åt sidan. Det kan vara skrämmande och då kan en professionell behandling underlätta processen.

Medicinering

I vissa fall kan man behöva medicinering för depression eller sömnsvårigheter.

 • Varför Medicoo
 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård