1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Övervikt

Övervikt är ett tillstånd som helt enkelt innebär att man har för hög kroppsvikt i förhållande till sin längd, muskulatur och benstomme. Det beror i regel på att man bär omkring på för mycket fett på grund av dålig kost och för lite motion. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Övervikt är ett tillstånd som helt enkelt innebär att man har för hög kroppsvikt i förhållande till sin längd, muskulatur och benstomme. Det beror i regel på att man bär omkring på för mycket fett på grund av dålig kost och för lite motion. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

Vi erbjuder ett smidigt alternativ online för dig som är i behov av allt från ett kvalificerat stödsamtal till remiss till en specialistläkare. Om du lider av din övervikt kan du alltid få hjälp, oavsett vilka orsaker den har:

 • Det är viktigt att utreda om man ligger i farozonen för att drabbas av diabetes.
 • Om blodtrycket blir för högt ska man söka vård.
 • Midjemått kan ge en fingervisning kring hur allvarligt problem man har, är det över 102 centimeter för en man eller över 80 för en kvinna föreligger det tydliga hälsorisker.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Om du anser att du lider av övervikt kan du via Medicoo få kontakt med en sakkunnig läkare och hjälp med att påbörja din resa mot en hälsosammare livsstil och rätt matchvikt för just dig.


Sjukdomar kopplade till övervikt

Diabetes och högt blodtryck är två, i många fall allvarliga, sjukdomstillstånd som fetma kan vara en bidragande orsak till. För mycket kroppsfett kan även leda till bland annat gallsten, astma, störd nattsömn med snarkningar och förfettning av levern.

Kroppens leder och ligament kan också ta skada om andelen fett i relation till muskelmassan blir för stor. Många hamnar tyvärr i en ond cirkel där övervikt leder till att rörelseförmågan och lusten till fysisk aktivitet går ner och det leder i sin tur till lägre förbränning och ännu högre vikt.

Allmäntillståndet försämras även om man inte drabbas av en sjukdom på grund av övervikten.

Anledningar till att gå ner i vikt

Att undvika sjukdomstillstånden vi kort nämnde under föregående rubrik är givetvis en bra orsak att ta tag i sin eventuella övervikt. Fetma kan tyvärr även leda till sänkt självkänsla och många som lyckas göra något åt sin övervikt upplever förbättringar på många olika plan.

Har man redan drabbats av en sjukdom på grund av att man väger för mycket kan det vara nödvändigt att agera om man inte vill att situationen ska förvärras. Kroppsvikten påverkar vår förväntade livslängd och har även betydelse för vilket innehåll vi kan fylla vårt liv med. En lite snabbare viktnedgång kan vara motiverande för den som sedan vill åstadkomma en varaktig förändring av sina vanor i vardagen.

Behandling

Övervikt kan behandlas på olika sätt, beroende på hur allvarlig den är och vad som visar sig vara effektivt för den enskilda individen:

 1. Vi har själva ett ansvar för vad vi äter och hur mycket vi rör på oss men den som inte lyckas vända en negativ trend på egen hand och därför väger för mycket kan få hjälp.
 2. Den mest extrema behandlingen är ett operativt ingrepp som kallas gastric bypass där magsäcken görs mindre. Innan det gått så långt kan övervikt motverkas genom kostrådgivning, fysisk träning, kontrollerad bantning och KBT-terapi. De negativa effekterna av övervikten kan i regel behandlas separat.
 • Varför Medicoo
 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård