1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Potensproblem

Potensproblem, impotens eller som det också heter erektil dysfunktion innebär svårigheter med att få en erektion, eller att upprätthålla en erektion. Detta är ett av förståeliga skäl någonting frustrerande, och för vissa ett stort besvär trots att det är väldigt vanligt. Som tur är finns det hjälp att söka!

Potensproblem, impotens eller som det också heter erektil dysfunktion innebär svårigheter med att få en erektion, eller att upprätthålla en erektion. Detta är ett av förståeliga skäl någonting frustrerande, och för vissa ett stort besvär trots att det är väldigt vanligt. Som tur är finns det hjälp att söka!

 • ☑ Tillgängligt
 • ☑ Tillförlitligt
 • ☑ 250 kr/besök
 • ☑ Frikort gäller
 • Sök vård

Symtom

Potensproblem drabbar de flesta män vid något tillfälle i deras liv. Det kan innebära både att man har svårt att få en erektion till att börja med, men kan också innebära svårigheter att upprätthålla den. Detta behöver inte vara något större bekymmer ifall det händer någon enstaka gång, utan det är när problemet består över tid som du kan behöva söka hjälp.

Problemen med impotens kan visa sig när du är med andra, såväl som när du är själv. Många uppfattar dessutom sina potensproblem som någonting pinsamt, vilket kan göra det jobbigt att söka hjälp. Detta är dock helt fel och det finns säkra lösningar.

Orsaker

Hög ålder

Män i alla åldrar kan drabbas av potensproblem men det är vanligare ju äldre man blir. Vid fyrtio år är det ca 40% av alla män som upplever potensproblem och vid sjuttio år har siffran stigit till 75%.

Fysiska sjukdomar

En rad sjukdomar i olika delar av kroppen kan ligga bakom potensproblemen, bland annat diabetes. Högt blodtryck, högt kolesterol och andra riskfaktorer för kärlsjukdom har i studier visat sig vara vanligt hos män med erektil dysfunktion. Både diabetes och hjärt- kärlsjukdom kan leda till skadade blodkärl vilket ökar risken för impotens. Även fetma är en vanlig orsak.

Psykiska problem

Här kan det bland annat röra sig om depressioner, ångeststörningar och psykoser. Även mediciner som t.ex. antidepressiva kan ha erektil dysfunktion som bieffekt.

Beroenden

Det är vanligt att olika substansberoenden som rökning, alkoholism eller narkotikamissbruk orsakar potensproblem.

Det finns alltså en stor mängd orsaker till erektionsproblem och det är viktigt att förstå varför du har detta problem innan du kan åtgärda det.

Behandling

Eftersom potensproblem har så många olika orsaker finns det också många olika sätt att åtgärda dem. Dessa åtgärder beror på orsaken till problemet. Motion, rökstopp eller medicinering är vanliga metoder. för behandling.

På grund av den stora mängden alternativ så är det en god idé att ta hjälp av en läkare för hitta rätt lösning för just dig, och slippa slösa tid på fel metoder! Nu kan du från tryggheten av ditt hem möta legitimerade läkare som skriver ut såväl behandlingar som remisser ifall det behövs. Så låt inte skam eller oro hålla dig från att söka hjälp. Lid inte i onödan!

När du bör söka vård

Ifall du över en tid känt att det varit svårt att få en erektion, eller det var länge sen du fick en över huvud taget, eller om du inte kan upprätthålla en erektion är det en mycket bra idé att söka professionell hjälp. Idag finns det flera effektiva sätt att hantera potensproblem, och det har aldrig varit enklare att ta reda på vilket som passar dig.

På Medicoo får du hjälp med impotens av läkare direkt i din mobil. Vissa känner att det kan vara jobbigt att prata om problem som dessa, och då kan det vara extra skönt att få hjälp i tryggheten av sitt hem. Du kan välja om du vill chatta eller om du hellre vill ha ett videosamtal. Våra läkare är vana vid att chatta och att bedöma hudåkommor med hjälp av uppladdade bilder.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Potensproblem behöver inte längre vara jobbigt att hantera. På Medicoo får du via din mobil eller dator enkel och trygg behandling eller remiss.

 • Varför Medicoo
 • ☑ Tillgängligt
 • ☑ Tillförlitligt
 • ☑ 250 kr/besök
 • ☑ Frikort gäller
 • Sök vård