1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Sårinfektion

Ett sår innehåller alltid bakterier men de flesta sår är inte infekterade. Om såret blir infekterat kommer kroppen svara med ett inflammatoriskt svar. Det innebär att området kring såret kommer bli varmare, rödare och svullna upp. Vid en sårinfektion kan såret vara, lukta illa och det kan göra ont. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Ett sår innehåller alltid bakterier men de flesta sår är inte infekterade. Om såret blir infekterat kommer kroppen svara med ett inflammatoriskt svar. Det innebär att området kring såret kommer bli varmare, rödare och svullna upp. Vid en sårinfektion kan såret vara, lukta illa och det kan göra ont. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

Om du misstänker att du fått en sårinfektion bör du kontakta vården för att få hjälp. En infektion i ett sår går oftast inte över av sig själv utan kan snarare göra såret värre.

En obehandlad infektion kan dessutom också sprida sig i vävnaden och orsaka vävnadsdöd som i värsta fall kan leda till amputation av kroppsdelen.

Om man har ett sår som börjar vara och lukta illa som inte blir bättre efter några dagar då man tvättar såret noga, bör man kontakta Medicoo för snabb hjälp och goda råd av legitimerad läkare när som helst. En infektion bör behandlas fort och effektivt.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Om du fått en sårinfektion kan Medicoo hjälpa dig med rådgivning och behandling. Du kan också få en remiss till klinik för vidare handläggning och provtagning. Du behöver kunna visa foton på berört område.


Symtom

Typiska symtom på en sårinfektion är:

 • Såret börjar vara och vätska sig.
 • Såret kan också förändras i färg och sårkanterna börja luckras upp.
 • Man kan få feber.
 • Såret luktar vanligen illa.
 • Området runt såret blir vanligen varmt och omkringliggande hudområden kan bli mycket röda.
 • Området där såret finns kan även svullna upp och börja göra mycket ont.
 • Om såret sitter vid en led kan svullnaden göra att leden blir svår att röra eller böja.
 • Vid ett mycket infekterat sår kan man också se att vävnaden i och omkring såret blir svart och börjar dö, så kallad nekros.

Orsaker

Orsaken till att en sårinfektion utvecklas är att det har kommit in bakterier i exempelvis ett sår. Vävnaden har helt enkelt invaderats av olika främmande bakterier som kroppen inte känner igen och då startar kroppen en inflammations signal för att göra sig av med bakterierna.

Det finns flera olika bakterier som kan vara upphov till sårinfektion och några av dem kan vara riktigt farliga.

 • Stelkramp är en av dem. De flesta har ett bra stelkrampsskydd men det är värt att kontrollera det om man får ett sår.
 • Det finns också stafylokocker av olika slag som kan orsaka olika infektioner med olika allvarlighetsgrad och symtom.

Behandling

Den vanligaste behandlingen vid en sårinfektion är att såret görs ordentligt rent. Sedan skriver läkaren ofta ut antibiotika. Vilken antibiotika som skrivs ut kan variera beroende på vilken sorts infektion man har och vilken bakterie som har orsakat infektionen.

För att inte fel antibiotikasort ska skrivas ut brukar läkaren göra en odling på infektionen för att kunna se exakt vilka bakterier som finns i såret. Då kan rätt läkemedel skrivas ut och effekten blir den rätta.

 • Varför Medicoo
 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård