1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Sluta röka

För någon som har rökt under en lång tid kan det vara ett stort steg att sluta. Att fatta beslutet är alltid det första steget för att lyckas sluta röka. Idag finns det bra hjälpmedel för att minska på abstinens- och oroskänslor som kan uppstå under avvänjningsperioden. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

För någon som har rökt under en lång tid kan det vara ett stort steg att sluta. Att fatta beslutet är alltid det första steget för att lyckas sluta röka. Idag finns det bra hjälpmedel för att minska på abstinens- och oroskänslor som kan uppstå under avvänjningsperioden. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

Alla som slutar röka behöver inte vård, men ibland är det nödvändigt för att man ska klara av processen:

 1. Om du får abstinensbesvär som du inte kan hantera själv fysiskt eller psykiskt ska du alltid söka vård. Idag har många sjuksköterskor och läkare speciell kunskap för att kunna stödja de som skall avvänja sig från tobak.
 2. Om du ska sluta röka och känner dig nedstämd eller deprimerad kan du få en samtalsterapeut eller en annan kontakt som du får ventilera dina tankar med. Att drabbas av en lättare depression i samband med att man slutar med nikotin och cigaretter är inte ovanligt.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

På Medicoo kan du få hjälp med att sluta röka av en legitimerad läkare som utgår från dina behov. All kontakt och eventuell behandling sker via medicoo.se och helt på dina villkor.


Sjukdomar kopplade till rökning

Cigaretter innehåller det cancerframkallande ämnet bensen. En rökare löper 15 gånger högre risk att drabbas av lungcancer än en person som inte röker. En kvinnlig rökare riskerar att hamna i ett för tidigt klimakterium vilket i sin tur kan ge upphov till benskörhet.

Är man rökare är det också tre gånger större chans att man drabbas av hjärtinfarkt före man är 50 jämfört med om man inte röker. Att sluta röka reducerar risken för sjukdomar kopplade till rökning redan när man tagit sin sista cigarett.

Andra sjukdomar som kan drabba rökare är matstrupscancer, stroke och kraftig åderförfettning. Rökning är den absolut vanligaste orsaken till att man drabbas av kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Anledningar till att sluta

Förutom att sjukdomsrisker minskar när man tagit tag i att sluta röka finns det andra fördelar som märks snabbare:

 • Ens blodtryck och puls kommer snabbt återgå till mer hälsosamma nivåer, och man kan känna att man orkar anstränga sig mer utan att bli andfådd.
 • Ens smak- och luktsinne kommer förbättras
 • Man får en ökad blodcirkulation.
 • Genom att sluta röka förhindrar man även sin hud från att åldras i förtid genom att syretillförseln ut i kroppen blir bättre.
 • En annan faktor som inte är så mycket relaterad till kroppen och hälsan är att ens ekonomi kommer må bra av att sluta.

Behandling

Att sluta röka är huvudsakligen ett arbete man måste göra själv. Dock finns det hjälp på vägen om det känns för svårt:

Receptfria läkemedel

Något många rökare upplever är ett sug efter cigaretter. Det är kroppens nikotinberoende som säger ifrån då den inte får i sig nikotin. På apoteket och i matbutiker finns receptfria läkemedel som kan används för att stilla nikotinsuget.

Kognitiv beteendeterapi

För många som ska sluta röka är det viktigt att få prata med någon. En behandlingsform man kan ha nytta av är kognitiv beteendeterapi. Under en sådan behandling arbetar man tillsammans med en terapeut för att få syn på negativa tanke- och handlingsmönster för att kunna bryta dem.

 • Varför Medicoo
 • Tillgängligt
 • Tillförlitligt
 • 250 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Sök vård