1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Sömnstörning

Många lider någon gång under sin livstid av problem med sömnen. Idag är det vanligt förekommande att ha en sömnstörning. När man har problem med sömnen är det svårt att fungera normalt i vardagen. Därför behöver man ofta reda ut den bakomliggande orsaken till problemen. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Många lider någon gång under sin livstid av problem med sömnen. Idag är det vanligt förekommande att ha en sömnstörning. När man har problem med sömnen är det svårt att fungera normalt i vardagen. Därför behöver man ofta reda ut den bakomliggande orsaken till problemen. Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • 250 kr/besök vuxen (läkare eller psykolog)
 • 0 kr/besök under 20 år eller över 85 år
 • Patientavgiften är frikortsgrundande
 • Frikort gäller
 • Sök vård

När du bör söka vård

Om du lider så mycket av din sömnstörning att det har konsekvenser på din vardag under en längre period kan du ta kontakt med oss. Ibland kan man inte själv reda ut vad orsaken är och då kan vården hjälpa till. I vissa fall kan även den fysiska hälsan ta skada av för lite sömn, eller oregelbunden sömn.

Om man upplever att kroppen mår dåligt genom exempelvis huvudvärk eller muskelsmärtor kan man också vända sig till sin läkare. Nattsömnen är en vital komponent för att man skall fungera optimalt. Om man på något sätt har problem man inte själv kan få bukt med ska man inte vänta för länge med att söka hjälp.

Vad Medicoo kan hjälpa dig med

Lider du av en sömnstörning och behöver hjälp med att få ordning på dygnsrytmen kan vi hjälpa dig så du får kontakt med en läkare som kan hjälpa dig vidare med medicinering eller KBT-behandling med hjälp av våra psykologer.


Symtom

När man lider av en sömnstörning kännetecknas det av att man under en längre period har problem med sin sömn. Det kan visa sig genom:

 • att man har svårt att somna
 • att man vaknar många gånger under natten
 • eller att man kan sova hur länge som helst utan att bli riktigt pigg

Har man problemen under kortare perioder är det vanligtvis inte särskilt allvarligt, kroppen har en förmåga att återhämta sig snabbt och ta igen förlorad energi. När problemen fortgår utan lättnad och man börjar märka av negativa följder av ens sömnproblem behöver man få hjälp att hitta en hälsosam och normal dygnsrytm igen.

Orsaker

Orsakerna till en sömnstörning kan vara både psykiska och fysiska.

Sjukdomar

Vid eventuella sjukdomstillstånd kan sömnen rubbas, speciellt hos de som lider av smärta på grund av någon sjukdom. I vissa fall kan andra sjukdomar utlösa sömnproblem. Sådana sjukdomar kan exempelvis vara schizofreni.

Stress och depression

Andra vanliga orsaker till en sömnstörning är stress och depression. Idag har många en hektisk vardag där det inte finns ordentligt med tid att slappna av. Det visar sig genom att man inte heller kan slappna av när det väl är dags att somna. Även personer som har ett alkohol- eller narkotikamissbruk kan ha problem med sömnen.

Behandling

För att kunna behandla en sömnstörning behöver man ta reda på vad den bakomliggande orsaken är. Sömnstörningar är ofta ett symtom och inte en sjukdom i sig, och det är därför mycket mer effektivt att hitta källan till problemen. När man väl vet vad källan är finns det beroende på orsak flertalet behandlingar.

Medicinering

I vissa fall kan man vara hjälpt av medicinering. Det finns både insomningsmedicin som hjälper en somna, och medicin som gör så att man sover natten igenom när man väl har somnat.

KBT-behandling

Är problemen psykosomatiska kan man ha behov av att träffa en psykolog som kan hjälpa till att förändra beteendemönster och tankar samt lära ut strategier för att lära sig sova bättre.

Sömnbehandlingen är baserat på vetenskapligt bevisade metoder och tekniker inom KBT (Kognitiv beteende terapi). KBT är en vanlig metod som rekommenderas av Socialstyrelsen där du får kunskap om vad som orsakar sömnproblemen och också hemuppgifter för att minska dina problem. Behandlingen har goda resultat med en behandlingstid på ca 5-6 veckor. Vanlig patientavgift (eller frikort) gäller för de veckovisa psykologavstämningarna.

 • Varför Medicoo
 • 250 kr/besök vuxen (läkare eller psykolog)
 • 0 kr/besök under 20 år eller över 85 år
 • Patientavgiften är frikortsgrundande
 • Frikort gäller
 • Sök vård