1. Logga in med BankID
2. Beskriv besvär
3. Betala och skicka in
4. Din läkare svarar
5. Få behandling

Sömnproblem

Upplever du problem med sömnen? Har du svårt att somna, vaknar du mitt i natten, eller tidigt på morgonen, då kan du ha ett sömnbesvär. Sömnbesvär är vanligt förekommande, ungefär var tionde vuxen har problem med sömnen. Om du lider så mycket av dina sömnproblem att det har konsekvenser på din vardag under en längre period bör du söka hjälp.

Sömnbesvär är ofta stressrelaterat men även andra orsaker förekommer. Oavsett orsak kan Medicoo erbjuda dig effektiv behandling genom läkare, psykolog eller en kombination av dessa. Behandling ges ofta i form av läkemedel och/eller KBT (kognitiv beteendeterapi). Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

Upplever du problem med sömnen? Har du svårt att somna, vaknar du mitt i natten, eller tidigt på morgonen, då kan du ha ett sömnbesvär. Sömnbesvär är vanligt förekommande, ungefär var tionde vuxen har problem med sömnen. Om du lider så mycket av dina sömnproblem att det har konsekvenser på din vardag under en längre period bör du söka hjälp.

Sömnbesvär är ofta stressrelaterat men även andra orsaker förekommer. Oavsett orsak kan Medicoo erbjuda dig effektiv behandling genom läkare, psykolog eller en kombination av dessa. Behandling ges ofta i form av läkemedel och/eller KBT (kognitiv beteendeterapi). Läs mer om symptom och orsaker längre ner i texten.

 • 250 kr/besök vuxen (läkare eller psykolog)
 • 0 kr/besök under 20 år eller över 85 år
 • Patientavgiften är frikortsgrundande
 • Frikort gäller
 • Sök vård

Symtom

När man lider av ett sömnbesvär kännetecknas det av att man under en längre period har problem med sin sömn. Det kan visa sig genom:

 • att man har svårt att somna
 • att man vaknar många gånger under natten och inte kan somna om
 • att man vaknar tidigt på morgonen
 • negativa konsekvenser i vardagen, exempelvis trötthet, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar

Har man problemen under kortare perioder är det vanligtvis inte särskilt allvarligt, kroppen har en förmåga att återhämta sig snabbt och ta igen förlorad energi. När problemen fortgår under längre tid än två veckor och man börjar märka av negativa följder av ens sömnproblem behöver man däremot få hjälp att hitta en hälsosam och normal dygnsrytm igen.

Orsaker

Orsakerna till sömnproblem kan vara både psykiska och fysiska.

Vid vissa fysiska sjukdomstillstånd kan sömnen rubbas, till exempel vid smärtproblematik, blodbrist (anemi) eller problem med sköldkörteln.

Andra vanliga orsaker till sömnproblem är psykiska aspekter såsom stress och depression. Idag har många en hektisk vardag där det inte finns ordentligt med tid att slappna av. Det visar sig genom att man inte heller kan slappna av när det väl är dags att somna.


Behandling

Medicinering

I vissa fall kan man vara hjälpt av medicinering. Det finns både insomningsmedicin som hjälper en att somna, och medicin som gör så att man sover natten igenom när man väl har somnat. Dock är sömnmedicin en kortsiktig lösning som endast bör användas under en period av 2-4 veckor enligt Läkemedelsverket.

KBT-behandling

Är problemen kopplade till psykiska aspekter som till exempel stress, oro eller nedstämdhet kan man ha behov av att träffa en psykolog som kan hjälpa till att förändra beteendemönster och tankar samt lära ut strategier för att lära sig sova bättre.

Medicoos sömnbehandling är baserad på vetenskapligt bevisade metoder och tekniker inom KBT (kognitiv beteendeterapi). KBT är en vanlig metod som rekommenderas av Socialstyrelsen, där du får kunskap om vad som orsakar sömnproblemen. Du får även träna på nya mönster kring sömnen för att minska dina problem. Behandlingen har goda resultat med en behandlingstid på ca 5-6 veckor. Vanlig patientavgift (eller frikort) gäller för de veckovisa psykologavstämningarna.

 • Varför Medicoo
 • 250 kr/besök vuxen (läkare eller psykolog)
 • 0 kr/besök under 20 år eller över 85 år
 • Patientavgiften är frikortsgrundande
 • Frikort gäller
 • Sök vård